Sygeplejerskerne indgår i et fælles behandlerteam sammen med læger,
bioanalytikere og lægesekretærer. Arbejdsopgaverne er et fælles
anliggende og kan veksle afhængigt af aktuelle  behov og
spidsbelastninger i forskellige dele af huset.

Arbejdstilrettelæggelse

Arbejdsdagen
tilrettelægges med typisk fastlagte tider til patientkonsultationer,
tid til telefonisk patientkontakt og email-patientkontakt. Endvidere tid
til administrative opgaver, oprydning og lignende. Herudover afhængigt
af behov tid til arbejde med sekretariatsfunktioner og 
laboratoriefunktioner.

Særlige arbejdsopgaver omfatter aktuelt:

Børneundersøgelser ved 2, 3, 4 og 5 år.

Børnevaccinationsprogram:
Alle børnevaccinationer, hvor der ikke samtidigt er lægeundersøgelse, 
dvs ditekipolacthib, MFR og HPV-vaccinationer. Herunder overvågning af
vaccinationstilslutning og indkaldelse af patienter, der mangler
vaccinationer.

Rejseprofylakse: Rejseanamnese med
efterfølgende planlægning og udførelse af relevant vaccination.
Herudover vejledning om anden sygdomsprofylakse i forbindelse med
rejser.

Influenza-, covid- og pneumokokvaccination:
Deltage i tilrettelæggelse af og praktisk gennemførelse af vaccination
herunder besøg på plejehjem og andre institutioner med hjemmevaccination
af borgere.

Løbende bestillinger og indkøb af vacciner.

Kronikerambulatorium, kronisk obstruktiv lungesygdom: Systematisk kontrol af patienter med KOL inkl. spirometri efter procedure.

Kronikerambulatorium,
diabetes: Løbende kvart, halvårs- og årskontrol af type 2 diabetikere
inkl. selvstændig medicinering under supervision af læge.

Kronikerambulatorium, hypertension: 1-3 årlige kontroller inkl. selvstændig medicinering under supervision af læge.

Astma: Kontrol af astmabehandling efter behov.

Adipositas: Forløb med regelmæssige vejninger og kost-/motionsvejledning med henblik på vægttab.

Adipositas, børn: Særlige forløb med vejledning til børn og deres familier vedrørende overvægt.

Kostvejledninger med forskelligt sigte: Hyperlipidæmi, diabetes, overvægt.

Befolkningsundersøgelser,
livmoderhalskræft: Prøvetagning med henblik på cervixcytologi som led i
screeningsprogram og ekstra undersøgelser hos kvinder med påvist
HPV-vira eller celleforandringer, herunder afgivelse af godartede svar
på undersøgelser.

Prævention, kvinder: Kontrol af p-pillebehandling når denne er opstartet.

Injektionsbehandling:
Særligt B12-injektioner, men også andre injektioner efter aftale (fx
ved cancer prostata, psykofarmaka og lignende).

Rygestopvejledning:
Vejledning til patienter, der ønsker rygestop, særligt dem der ikke
falder under kommunens tilbud vedrørende storrygere.

Sårbehandling: Indbefatter skift forbinding, podninger, kompression m.v.

Cikatricer: Fjernelse af suturer og agraffer.

Vortebehandling: Vejledning om vortebehandling samt cryoterapi.

Ligtorne: Vejledning, beskæring m.v.

Lungefunktionsundersøgelse: Almindelig spirometri, spirometri med beta2- og steroidreversilitet samt spirometri med løbetest.

Audiometri.

Tympanometri som kontrol efter AOM/SOM.

Inhalationsmedicin,
lunger: Kontrol og vejledning vedrørende inhalationsdevices (udføres
også i forbindelse med astma- og KOL-kontroller).

Distal blodtryksmåling (ankelniveau).

Øreskylning.

Cystitis: Afgivelse af urindyrkningssvar samt standardbehandling for cystitis hos kvinder i fertil alder.

Akutmedicin: Løbende kontrol og opfyldning på akutbakke og hjertestopudstyr.

Medicinbestilling: Bestilling og opfyldning af standardsortiment i lægehuset.

Indledende konsultationer om vandladningsproblemer med instruktion i væskevandladningsskema og spørgeskema.

Konsultationer med henblik på udfyldelse af demensspørgeskemaer (MMSE/MOCA).

Antikoagulationsbehandling, opstart: Vejledning af patienten om AK-behandling og opstart efter standardskema af Marevan.

Kontrol AK-behandling: Løbende titrering af Marevan-dosering og svarafgivelse til patienter vedrørende dette.

Opstart
insulinanaloger: Vejledning om injektionsbehandling og -teknik samt
opstart og indledende titrering af behandling med insulinanaloger,
Victoza m.v.

Laboratoriefunktion: Løbende funktion i laboratoriet med blodprøvetagning, ekg-optagelse m.v.

Bestilling og opfyldning: I samarbejde med laboratoriet løbende bestilling og opfyldning med forbindsstoffer, utensilier m.v.

Sekretariatsfunktioner: Løbende deltagelse i sekretariatet med skrankearbejde, telefonpasning, tidsbestilling m.v.

Kvalitetssikring:
Udtræk af patientsystemer, DAK-E m.v. med henblik på kvalitetssikring,
særligt inden for store diagnosegrupper som diabetes, KOL, hypertension,
psykisk sygdom m.v.

Epikriselæsning: Gennemlæsning af
alle indkomne epikriser og ambulante notater fra samarbejdspartnere med
henblik på evt handlepunkter og orienteringspunkter til relevante læge.

Mailovervågning: Gennemlæsning af alle indkomne mails til læger/sygeplejersker med svarafgivelse på dem man kan håndtere.

Graviditetsundersøgelse: 1. graviditetsundersøgelse med udfyldning af svangrepapirer, planlægning af blodprøver m.v.

Motorattester: Udfyldning af motorattester på patienter uden kompleks sygdom.

Konsultationer
vedr. afhængighedsskabende medicin: Samtale med patienter og
reiterering af afhængighedsskabende medicin indenfor benzodiazepin- og
morfikagruppen.

Pharyngitis: Undersøgelse og behandling af pharyngitis hos voksne, uden kompleks sygdom.

Vaccinationer: Fremfinde vacciner til dagens vaccinationsprogram.

Kontrol af lægetasker: Kontrol af indhold samt opfyldning af lægetasker efter standardsortiment.

Luftvejsinfektioner: Deltagelse i undersøgelse og behandling.

Søvnproblemer: Selvstændige patientforløb vedrørende søvnproblemer.